loader

วิธีการเข้าใช้งานระบบ

ขั้นตอนการสม้ครใช้งานระบบการเรียนคอร์สออนไลน์

  1. เปิด Brower  พิมพ์ URL: https://www.mikrotikubntcourses.com/
  2. ทำตามคลิบวีดีโอด่านล่างนี้

 

** password: แนะนำควร มีอักษรพิเศษ ตัวพิมพ์เล็ก,ใหญ่ และตัวเลข เช่น @-B123456abc เป็นต้น

3. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ลูกค้าทักแจ้ง admin ยืนยันหลักฐานการสั่งซื้อ

4.ยึนยันตัวเองแล้ว admin จะทำการส่งเรื่องให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ ดำเนินการต่อไป

5.ลูกค้ากรุณารอดำเนินการ ผู้ดูแลเว็บไซต์จเปิดการใช้งานให้ ภายใน 24 ชั่วโมง ** สำหรับลูกค้าหนังสือ

** กรุณาลูกค้าไม่ได้สั่งซื้อหนังสือแต่สนใจสั่งซื้อคอร์สการตั้งค่า สามารถทำการสั่งซื้อคอร์สตามตัวอย่างวีดีโอแล้วชำระเงิน

 

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบการเรียนคอร์สออนไลน์

This function has been disabled for Prathai3g Courses Onlines.